MANAGEMENTUL RISCULUI


MANAGEMENTUL RISCULUI – Curs IN HOUSE


Cursul acopera tematica necesara pentru realizarea analizei de risc din cadrul unei cereri de finantare si implementare a proiectului, indiferent de tipul de proiect sau sursa finantarii.

Cursul se adreseaza managerilor de proiect, membrilor echipei de proiect sau celor care doresc sa devina manageri de proiect sau sa participe la elaborarea si implementarea unui proiect de dezvoltare al unei companii sau autoritati publice.

Beneficii: In urma parcurgerii cursului absolventii:

se vor familiariza cu domeniul managementului riscurilor;

vor acumula informatii si vor dobandi competente necesare identificarii si clasificarii situatiilor generatoare de risc;

isi vor dezvolta abilitatile de aplicare a principiilor managementului de risc in cadrul unui proiect.

Tematica cursului:

1. Principiile generale ale definirii managementului riscului
2. Identificarea tipurilor de riscuri care pot afecta proiectele;
3. Prioritizarea riscurilor in cadrul unui proiect;
4. Analiza calitativa a riscurilor;
5. Metodele de analiza a riscurilor;
6. Principiile simularii Monte Carlo si a arborelui de decizie;
7. Planificarea, identificarea si evaluarea strategiilor de raspuns la risc;
8. Monitorizarea si controlul riscurilor in cadrul proiectului.

Metodologie: Educatie nonformala, interactiva, cu un pronuntat caracter aplicativ.

Cursul se va finaliza cu examen in urma caruia se vor elibera certificate de participare.

Locul de desfasurare: Sibiu, Centrul DOCTUS – str. Marasti nr. 1 A.

La solicitare, cursul se poate desfasura in orice locatie din tara !

Taxa de participare: se stabileste in functie de particularitatile grupului.

Taxa include:

– accesul la curs ;

– suportul de curs ;

– materialele de curs;

– certificatul de absolvire ;

– pauzele de cafea.

Inscrierea este finalizata in urmatoarele conditii:

1. formularul de inscriere completat si trimis on line (de pe site-ul nostru

2. achitarea taxei cursului

3.copie C.I. – prin fax: 0269-211222 sau e-mail: office@doctus.ro

4. copie a diplomei ultimei forme de invatamant absolvita – prin fax: 0269-211222 sau e-mail (office@doctus.ro)

Termeni si conditii

Factura se va incheia pe persoana fizica sau pe persoana juridica in functie de optiunea de plata pe care ati completat-o dvs. pe formularul de inscriere.
Pentru finalizarea inscrierii si rezervarea locului in grupa, sunt necesare urmatoarele etape: Aceste acte se vor trimite pe e-mail la secretariat@doctus.ro.
In cazul retragerii cursantului de la curs cu mai putin de 7 zile calendaristice, ori a neprezentarii la curs sau a intreruperii frecventarii acestuia, suma achitata nu se restituie. In cazul in care din cauze obiective cursul/trainingul nu se poate desfasura, Institutul Doctus se obliga sa va restituie suma incasata. Continutul acestor precizari, consideram ca reprezinta expresia de vointa a partilor si tine loc de contract.

Cursuri postuniversitare: Manager Proiect, Expert accesare fonduri europene, Evaluator Proiecte, Expert achizitii publice, Auditor intern, Formator, Evaluator in sistemul formarii profesionale. Cursurile acreditate ANC, pentru care participarea la examen cu comisie desemnata de ANC este conditionata de studiile universitare finalizate, pot fi frecventate si de persoanele care nu indeplinesc aceasta conditie, dar la finalul cursului acestea vor primi diploma de participare la curs din partea Institutului Doctus.